Belangrijke informatie

Belangrijke informatie BioBoost

  • BioBoost is een handelsnaam van NPS Trading B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan de Wollebrandlaan 1 (2675 XK) te Honselersdijk. BioBoost is bereikbaar op telefoonnummer +31654632393 en per e-mail via ask@bioboost.com
  • BioBoost is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6878.2632. Het BTW-nummer is NL857589775B01.
  • De Algemene Voorwaarden van BioBoost zijn in te zien op bioboost.com. De Algemene Voorwaarden bevatten de door BioBoost gehanteerde contractbepalingen waarin onder meer is bepaald dat Nederlands recht van toepassing is en dat geschillen zullen worden beslecht middels arbitrage te Den Haag.
  • BioBoost is tevens een merkrechtelijk beschermde zaadbehandeling gericht op het verbeteren van smaak, kwaliteit en productie van diverse gewassen.
  • BioBoost garandeert niet dat de zaadbehandeling het gewenste effect heeft. De smaak, kwaliteit en productie van gewassen is, naast een zaadbehandeling door BioBoost, afhankelijk van een veelheid van factoren (zoals klimatologische omstandigheden, teelttechnische behandelingen en management van ziekten en plagen) waar BioBoost geen invloed op heeft.
  • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over BioBoost kunnen worden ingediend en gericht aan NPS Trading B.V. op het hierboven vermelde adres.