Selecteer een pagina

Natuurlijke zaadtechnologie

Innovatie uit Nederland

Hogere productie

Uniformere, groeikrachtigere planten met een betere vruchtzetting verhogen de productie.

LAGER ENERGIE­VERBRUIK

De meer open en generatieve plant verhoogt de efficiëntie van de stralingswarmte.

BETERE GEWASBESCHERMING

De verbeterde morfologie verhoogt het effect van de chemische en biologische gewasbescherming.

BETERE BESCHER­MING

De meer open gewasstructuur verlaagt het microklimaat waardoor ziektedruk afneemt.

Wat doet BioBoost®?

BioBoost® is een zaadtechnologie met als doel de van nature aanwezige eigenschappen van een gewas te stimuleren en zo de biologische kracht te optimaliseren. Hierbij worden geen toevoegingen of mutaties gedaan, de zaden blijven biologisch onveranderd. De BioBoost zaadtechnologie resulteert in een meer groeikrachtige plant met een meer optimale bladstand en een betere vruchtzetting. Dit alles heeft een positief effect op diverse aspecten van de teelt.

Een betere morfologie

Een betere morfologie zorgt voor een opener en regelmatige bladstand, waardoor een gewas beter doordringbaar is voor licht, lucht en stralingswarmte. Dit zijn essentiële factoren voor het bereiken en behouden van een evenwichtig micro-klimaat en bevorderen tevens een effectievere gewasbescherming. Vochtophoping en de daarmee samenhangende schimmelvorming wordt hierdoor makkelijker voorkomen en – niet in de laatste plaats – de bestrijding ervan wordt energiezuiniger.

Licht

De betere bladstand zorgt voor een diepere doordringing van het zonlicht dat bijdraagt aan een hogere productie en een lagere schimmeldruk.

STRALINGSWARMTE

De stralingswarmte van het verwarmings­systeem doordringt dieper in het gewas welke leidt tot een energiebesparing.

LUCHTCIRCULATIE

De open gewasstructuur bevordert de luchtcirculatie, waardoor vochtophoping en daarmee schimmel­vorming wordt tegengegaan in combinatie met een lager energieverbruik.

Bescherming

Naast een lagere schimmeldruk, zorgt de open gewas­structuur ook voor een effec­tievere bestrijding van insecten met zowel gewas­beschermings­middelen als biologische gewas­bescherming. Groei­krachtigere en uniformere planten zijn beter bestand tegen virussen waardoor de economische schade van een virus wordt verminderd.

GENERATIEF GROEIKRACHTIG VERMOGEN

Het generatief groei­krachtige vermogen van BioBoost zorgt voor een hogere plant­ontwikkeling. Samen met de verbeterde lichtdoor­dringbaarheid van het gewas, een effectievere verwarming en een betere ventilatie, leidt dit al gauw tot een hogere productie, tegen lagere kosten.